2242041757 Επαρχιακή οδός Κως - Κεφάλου, Πυλί, Κως hlektrosmart@gmail.com